Wanneer wordt de toegekende vangnetuitkering over 2020 precies uitbetaald?

Een toegekende vangnetuitkering over 2020 wordt door SZW uitbetaald in het eerste kwartaal van 2022.

De bekostiging van de vangnetuitkeringen geschiedt uit het macrobudget Participatiewet.