Veelgestelde vragen

Hier vindt u antwoord op de veelgestelde vragen over de Vangnetuitkering 2021 met betrekking tot de volgende onderwerpen:

1. Corona

2. Eigen risico, rechtmatigheid en financiële vereisten

3. Rekentool VU 2021

4. Modelaanvraagformulier vangnetuitkering over 2021

5. Indiening verzoek door college van Burgemeester en Wethouders (B&W)

6. Analyse van de oorzaken van tekort

7. Maatregelen om tot tekortreductie te komen

8. Interne en externe maatregelen

9. Instemming gemeenteraad

10. Uitbetaling van de vangnetuitkering

11. Procedure 2021 in relatie tot 2022 e.v.

12. Gemeentelijke fusie, herindeling en aanvraag VU 2021

13. Beschikbaarheid tools

14. Aanpak vangnetuitkering in de planning- en controlcyclus