Als de gemeente is heringedeeld, welk college moet dan het verzoek indienen?

Indien een gemeente die over 2021 in aanmerking had willen komen voor een vangnetuitkering per 1 januari 2022 is opgeheven als gevolg van een gemeentelijke herindeling, dient het verzoek voor die gemeente te worden gedaan door het college van de nieuwe gemeente.