Welke partijen worden gezien als extern?

Een externe partij is een persoon of organisatie buiten de grenzen van de gemeente, en buiten de eigen gemeenschappelijk regeling (ISD, RSD). Het SW-bedrijf wordt wel gezien als externe partij (zie ook de vraag over ISD, RSD en SW-bedrijf). Andere partijen die bijvoorbeeld als externe partij kunnen worden gezien zijn:

  • andere gemeenten;
  • Divosa;
  • UWV;
  • onderzoeksinstituten;
  • onderzoeksbureau of adviesbureaus.

U dient vervolgens wél te beschrijven hoe het consulteren van de externe partij leidde tot de getroffen maatregel.