Heeft het niet aanvragen van een vangnetuitkering over 2021 consequenties voor een beroep op de vangnetuitkering over 2022 of daarna?

Nee, indien een college – om wat voor reden dan ook – ervan heeft afgezien een vangnetuitkering over 2021 aan te vragen, heeft dat geen gevolgen voor een eventueel beroep op de vangnetuitkering over 2022 en de jaren daarna.

Indien een college geen aanvraag voor een vangnetuitkering over 2021 doet, verspilt het daarmee dus niet het recht op een vangnetuitkering over 2022 of daarna. Bij de oude IAU en de MAU kon dat wel zo zijn, maar bij de vangnetuitkering is dat niet meer aan de orde.