Hoe moet met een fusie van gemeenten worden omgegaan bij een aanvraag VU 2021?

Een aantal gemeenten fuseert tot een nieuwe gemeente per 1 januari 2021. Klopt het dat om voor de vangnetuitkering in aanmerking te komen de nieuw gevormde gemeente voor de voormalige gemeenten een verzoek om een vangnetuitkering dient in te dienen?

Ja, dat klopt. De nieuw gevormde gemeente kan namens de voormalige gemeenten die in de nieuw gevormde gemeente zijn opgegaan een aanvraag indienen.