Hoeveel jaar moet in het antwoord op de vraag in het aanvraagformulier naar de analyse van het effect van getroffen maatregelen worden teruggegaan door het college van B&W (vraag A2)?

Het antwoord is dat het vooral gaat om de afgelopen drie jaar en vooral het afgelopen jaar. Het belangrijkste punt is dat als uit de analyse blijkt dat bepaalde maatregelen een beperkt of geen effect hebben dat dit voor het college een reden kan zijn om de maatregel te heroverwegen en niet langer mee te nemen bij het pakket te treffen maatregelen voor het lopende jaar en volgende jaren.