In hoeverre vormt Corona een reden om coulance te betrachten in de beoordeling van een aanvraag om een vangnetuitkering?

Een gemeente stelde de vraag naar het toepassen van coulance in het kader van de beoordeling van een vangnetuitkering, in verband met Corona. Deze gemeente gaf aan dat vanwege Corona bepaalde maatregelen geen doorgang konden vinden. Desondanks ziet de Toetsingscommissie, ook na consultatie bij VNG, Divosa en SZW, geen aanleiding om coulance te betrachten in het kader van de beoordeling van een aanvraag om een vangnetuitkering. 

Argumentatie hiervoor is dat de eisen aan een verzoek om een vangnetuitkering beperkt zijn zodat er voldoende ruimte is om te voldoen aan de eisen. Daarbij geldt dat geconstateerd is dat veel gemeenten vanwege Corona veel creativiteit inzetten om tot andere maatregelen te komen en gemeenten elkaar digitaal en via videobellen elkaar goed weten te vinden. Al met al vormt dit geen aanleiding om de eisen te wijzigen.