In hoeverre vormt Corona een reden om coulance te betrachten in het bepalen van de onrechtmatigheden?

Corona wordt niet als reden gezien om coulance te betrachten in het bepalen van de onrechtmatigheden. In het Platform Financiƫn is de vraag voorgelegd of Corona een reden vormt voor het betrachten van coulance, maar hier was in dit platform geen behoefte aan.