Is het de bedoeling dat het college de effecten van de maatregelen tot tekortreductie kwantificeert, ofwel uitdrukt in euro's?

Kwantificeren is niet vereist, maar verdient wel de voorkeur ten einde de gemeenteraad een zo adequaat mogelijk beeld te schetsen van de bijdrage aan de reductie van het tekort.