Moet de raad unaniem instemmen met de voorgenomen maatregelen?

Nee, dat is voor de vangnetuitkering geen vereiste.

In de wetgeving (art. 10, eerste lid, onderdeel d, BPw) staat dat een vangnetuitkering wordt toegekend indien het college heeft verklaard dat het maatregelen heeft getroffen om te komen tot tekortreductie en deze verklaring de instemming heeft van de gemeenteraad.

Aan de wijze van instemming zijn geen nadere eisen gesteld. Daarnaast gelden nog andere voorwaarden voor het verlenen van een vangnetuitkering. Zie Voorwaarden 2021.