Op welke manier wordt getoetst of daadwerkelijk externe maatregelen zijn getroffen?

Om in aanmerking te komen voor een vangnetuitkering over 2021, moeten gemeenten die over 2019 en/of 2020 een vangnetuitkering is verleend, interne en externe maatregelen treffen. Op welke manier wordt getoetst of daadwerkelijk externe maatregelen zijn getroffen?

In het beoordelingskader staat hierover dat de commissie als volgt beoordeelt:

  • De commissie moet kunnen vaststellen welke interne –en externe maatregelen zijn getroffen.
  • De beoordeling hiervan verloopt overeenkomstig met die van een basis verzoek, met het verschil dat nu niet alleen interne maar ook externe maatregelen door het college worden genomen en dat het college verklaart dat de maatregelen leiden tot een verdere reductie van het tekort.
  • De commissie toetst hierbij op de aanwezigheid van een heldere en transparante beschrijving van de externe maatregelen en de wijze waarop tot deze maatregelen is gekomen, zodat kan worden vastgesteld op basis van de door de gemeente gegeven informatie dat deze maatregelen daadwerkelijk extern van aard zijn. De commissie toetst dit door na te gaan of antwoord is gegeven op de volgende drie vragen:
    a) Wat is (zijn) de externe bron(nen) (partij of ‘schriftelijke’ informatie) voor deze maatregel geweest?;
    b) Welk inzicht bij de gemeente is gekregen door die externe partij of externe ‘schriftelijke’ informatie?;
    c) Welke externe maatregel is getroffen naar aanleiding van de conclusie(s) uit deze consultatie?

De toetsingscommissie toetst procedureel (of de beantwoording door het college antwoord geeft op de gestelde vraag) en niet inhoudelijk. Dat laatste is voorbehouden aan het lokale bestuur.