Wanneer komt de rekentool voor de vangnetuitkering over 2021 beschikbaar?

Ook voor het vangnet 2021 zal een rekentool beschikbaar worden gesteld.

Naar verwachting zal deze op 15 juli 2021 op de website van de toetsingscommissie worden gepubliceerd. Deze tool betreft versie A.

Na 1 maart 2022 zal eveneens via de website de tool opnieuw beschikbaar worden gesteld waarin dan de voorlopige cijfers van de Beelden van de Uitvoering zijn opgenomen.

Na 15 augustus 2022 zal versie C worden gepubliceerd met daarin de definitieve Sisa-gegevens, waarmee de gemeente kan zien welk uitkeringsbedrag wordt toegekend indien de gemeente aan de overige voorwaarden voldoet.