Wanneer komt de tool toegang, berekening en keuze formulier vangnetuitkering Participatiewet 2021 beschikbaar?

Deze tool kent drie verschillende versies (versie A, versie B en versie C). 

A.    In versie A wordt uitgegaan van gegevens die op dat moment alleen bij de gemeente zelf bekend zijn. Versie A wordt rond 1 april 2021 verwacht.

B.    In versie B wordt uitgegaan van de cijfers uit Beelden van de Uitvoering. Versie B wordt rond 1 april 2022 verwacht.
C.    In versie C wordt uitgegaan van de definitieve SiSa-gegevens. Versie C wordt rond 1 oktober 2022 verwacht. 

De tool geeft inzicht in de vraag of een gemeente aan de financiële toegangsdrempel voldoet, hoe hoog de vangnetuitkering zou zijn en welk aanvraagformulier (basis dan wel uitgebreid) de gemeente dient te gebruiken.