Wanneer wordt de toegekende vangnetuitkering over 2021 precies uitbetaald?

Een toegekende vangnetuitkering over 2021 wordt door SZW uitbetaald in het eerste kwartaal van 2023.

De bekostiging van de vangnetuitkeringen geschiedt uit het macrobudget Participatiewet.