Wat houdt de instemmingsvereiste van de gemeenteraad in?

Om in aanmerking te komen voor een vangnetuitkering over 2021 moet het college verklaren dat het maatregelen heeft getroffen om te komen tot tekortreductie (Besluit Participatiewet, artikel 10, lid 1d). Deze verklaring moet de instemming hebben van de gemeenteraad.

Met de instemming van de gemeenteraad stelt de gemeenteraad vast dat het college inzicht heeft gegeven in de maatregelen die zijn getroffen om het tekort te reduceren. De instemming van de gemeenteraad heeft uitsluitend betrekking op de juistheid van de verklaring van het college. De instemming heeft geen betrekking op het inhoudelijk oordeel dat de gemeenteraad eventueel over de maatregelen van het college heeft uitgesproken. De gemeenteraad hoeft het dus niet eens te zijn met de maatregelen.

Bij de VU 2015 en VU 2016 was dit instemmingvereiste er nog niet. Voor die jaren gold dat het voldoende was om de gemeenteraad te informeren. Vanaf de VU 2017 kennen we de instemmingsvereiste van de gemeenteraad.