Wat wordt bedoeld met de volgende tekst in het aanvraagformulier (versie uitgebreid): “Het college geeft de gemeenteraad inzicht in de planning en control-cyclus ten aanzien van het vangnet”?

Met ingang van de VU 2020 is aan het aanvraagformulier (versie uitgebreid) een tweetal vragen toegevoegd die meer inzicht geven hoe de planning en control-cyclus ten aanzien van het vangnet concreet plaatsvindt:
A2.       Analyse van het effect van getroffen maatregelen in voorgaande jaren
C2.       De wijze waarop het effect van de maatregelen wordt gemonitord.

Hierdoor wordt zowel teruggekeken naar wat het effect was van de eerder getroffen maatregelen, vervolgens is in de toelichting van B aangegeven dat deze inzichten worden meegenomen bij het selecteren van de maatregelen die nu worden getroffen. En tot slot wordt bij de beschrijving van het effect van de maatregelen gevraagd aan te geven hoe het effect van de maatregelen worden gemonitord.

Met deze vragen wordt aan de gemeenteraad inzicht geboden hoe de planning- en controlcyclus van het vangnet concreet wordt ingevuld.