Wat wordt bedoeld met ‘een analyse van het tekort’?

Bij het maken van een analyse van het tekort wordt gekeken naar de oorzaken en omvang van het tekort.

Wat zijn de redenen dat het tekort is ontstaan en/of groter werd? Hierbij kunnen verschillende oorzaken worden genoemd, die samen een verklaring bieden voor een dergelijke omvang van het tekort.

De gemeente kan bijvoorbeeld ingaan op de redenen van de toename van de instroom, de opbouw en structuur van het zittende bestand, en de redenen van stagnatie in de uitstroom. Het formulier vraagt om in te gaan op factoren die door het college kunnen worden beïnvloed. U kunt hierbij gebruik maken van de rekentool verdeelmodel bijstandsbudgetten 2021 en/of de Benchmark van Divosa. Indien de gemeente in voorgaande jaren ook een tekort had, kan dat tekort worden betrokken in de analyse. U kunt de analyse schrijven over een vermoedelijk tekort of over een definitief tekort.