Welk modelaanvraagformulier moet de gemeente indienen na een fusie of herindeling in het jaar van het tekort of van het voorgaande jaar?

Van het modelaanvraagformulier bestaan twee versies: ‘basisverzoek’ en ‘uitgebreid verzoek’.

De versie die u moet gebruiken is afhankelijk van het volgende:

  • indien uw gemeente zowel over 2019 als over 2020 geen vangnetuitkering is verleend, gebruikt u de versie ‘basisverzoek’.
  • indien uw gemeente over 2019 en/of over 2020 wel een vangnetuitkering is verleend, gebruikt u de versie ‘uitgebreid verzoek’.

De verklaring van het college verschilt tussen een ‘basisverzoek’ en een ‘uitgebreid verzoek’.

In de tool vangnetuitkering 2021 kunt u ook zien voor welk formulier uw gemeente in aanmerking komt en wordt u naar het betreffende formulier geleid.

Fusie en/of herindeling

Voor gemeenten waar sprake is van een fusie of herindeling per 1-1-2019 of 1-1-2020 geldt het volgende: De rechten en plichten van een gemeente (waaraan in één van de twee voorafgaande jaren een vangnetuitkering is verleend), die tevens betrokken is bij de fusie en/of herindeling voor 1-1-2018 of 1-1-2018, worden overgenomen door de nieuw gevormde gemeente. Met andere woorden: als aan een ‘oude’ gemeente in 2020 (dus m.b.t. de VU 2019) en/of in 2021 (dus m.b.t. de VU 2020) een vangnetuitkering is verleend, dan geldt voor de nieuwe gevormde gemeente dat zij, bij de aanvraag voor de VU 2021, gebruik moet maken van het formulier ‘uitgebreid verzoek’.

Bij een herindeling gaat het recht op een VU in zijn geheel over naar één rechtsopvolger. Dat is in de praktijk de gemeente met het grootste aandeel, die ook de aanvraag voor een vangnetuitkering indient. Bij de gemeenten die heringedeeld worden naar meerdere gemeenten worden in veel gevallen de afspraken over geldstromen vastgelegd in een herindelingswet. Deze afspraken gelden ook voor de vangnetuitkering.