Wie is verantwoordelijk voor een reactie op een uitvraag van de Toetsingscommissie?

Het college van Burgemeester en Wethouders is verantwoordelijk voor de indiening van het verzoek om een vangnetuitkering. Dat betekent ook dat het college verantwoordelijk is voor het geven van een reactie op een uitvraag vanuit de Toetsingscommissie. Het beantwoorden van een uitvraag kan niet worden overgedragen aan een Gemeenschappelijke Regeling. Uit de reactie van de gemeente moet blijken dat het college van Burgemeester en Wethouders het er mee eens is. 

Het is namelijk zo dat de wet- en regelgeving van de Participatiewet gebaseerd is op een budget en uitkering per gemeente en dat deze wet- en regelgeving geen ruimte biedt voor een wijziging waarbij ook een GR aanvullende informatie kan aanleveren. Dit dient door het college te geschieden. Dit laatste zal ook worden opgenomen in het beoordelingskader en op de website.