Webformulier VU 2021

Het is niet meer mogelijk om een vangnetuitkering aan te vragen over 2021.

De uiterste datum voor het indienen van een aanvraag was 15 augustus 2022. Verzoeken die na deze datum door de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet worden ontvangen zullen niet in behandeling worden genomen. Het webformulier 2021 is daarom vanaf 16 augustus 2022 niet meer beschikbaar.