Webformulier VU 2021

De indiening van een verzoek tot een vangnetuitkering over het kalenderjaar 2021 dient te geschieden via onderstaand webformulier en met behulp van het digitale modelaanvraagformulier.

Nadat het college het modelaanvraagformulier heeft ingevuld en heeft ondertekend, dient het college het aanvraagformulier op te sturen aan de toetsingscommissie door middel van onderstaand webformulier.

Let op: lees de informatie over voorwaarden van de vangnetuitkering 2021 en de aanvraagprocedure vóórdat u het verzoek indient. Een verzoek is alleen rechtsgeldig als het ingevulde modelaanvraagformulier via het webformulier op deze website wordt ingediend (zie ook de aanvraagprocedure).

Werkwijze webformulier en ontvangstbevestiging

Na het invullen van onderstaand webformulier moet u de ingevulde gegevens controleren ('Controleer uw gegevens'). De aanvraag is pas ingediend nadat vervolgens op ‘Verstuur’ is geklikt. Nadat u op de knop ‘verzenden’ drukt, wordt de inhoud en de bijlage doorgestuurd aan de Postbus van de Toetsingscommissie ter verdere afhandeling. Binnen enkele werkdagen ontvangt u nog een bevestiging vanuit de Postbus TC of de aanvraag correct is ontvangen alsmede een korte toelichting op de beslisprocedure. U ontvangt dus niet direct na ‘verzenden’ een automatische ontvangstbevestiging, waarin de inhoud en de bijlage staan. Dat is helaas niet meer toegestaan. U wordt geadviseerd een printscreen te maken van het ingevulde formulier voor uw eigen administratie. 

Webformulier vangnetuitkering Participatiewet 2021

Kies uit kalender

De gemeente waarop het verzoek betrekking heeft. Na herindeling kan dat een andere gemeente zijn dan de aanvragende gemeente.

De naam van de invuller van dit formulier.

Het e-mailadres van de invuller van dit formulier.

Het telefoonnummer van de invuller van dit formulier.

De naam van de vervanger.

Het e-mailadres van de vervanger.

Het telefoonnummer van de vervanger.

Een scan in pdf-formaat van het ingevulde modelaanvraagformulier en ondertekend door het College van Burgemeester en Wethouders (met maximale grootte 10 MB, anders kan het formulier helaas niet worden verstuurd).


Gebruik bij het invullen van het webformulier de meest recente versie van uw browser en upload altijd een pdf bestand. Wanneer er na het uploaden geen bestand (of bestandsnaam) te zien is, maar een pad-naam, raden we u aan om het opnieuw met een andere browser te proberen. Als dat niet mogelijk is, kunt u een e-mail sturen met de bestanden naar de postbus van de TC: toetsingscommissie@minszw.nl.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

De toetsingscommissie gebruikt uw gegevens om uw aanvraag voor een verzoek tot een vangnetuitkering over 2021 te beoordelen. De informatie in het modelaanvraagformulier is voorgelegd aan de gemeenteraad en betreft derhalve openbare informatie. Om die reden kunnen anderen (SZW, VNG, Divosa) gebruik maken van de informatie voor nader onderzoek.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Een verzoek vangnetuitkering Participatiewet kan uitsluitend via een door de minister vastgesteld modelaanvraagformulier worden ingediend. Een verzoek is alleen rechtsgeldig als het ingevulde modelaanvraagformulier via dit webformulier op deze website wordt ingediend.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

De toetsingscommissie gebruikt uw gegevens om uw aanvraag voor een vangnetuitkering Participatiewet te beoordelen. Uw aanvraag wordt door medewerkers van de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet beoordeeld. De informatie in het modelaanvraagformulier is voorgelegd aan de gemeenteraad en betreft derhalve openbare informatie. Om die reden kunnen anderen (SZW, VNG, Divosa) gebruik maken van de informatie voor nader onderzoek.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

De informatie in het modelaanvraagformulier is voorgelegd aan de gemeenteraad en betreft derhalve openbare informatie. Om die reden kunnen anderen (SZW, VNG, Divosa) gebruik maken van de informatie voor nader onderzoek.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *

Verzoek uiterlijk 15 augustus 2022 indienen

Een verzoek om een vangnetuitkering over 2021 dient uiterlijk op donderdag 15 augustus 2022 te zijn ontvangen door de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet. Omdat sprake is van een fatale termijn worden verzoeken die na 15 augustus 2022 door de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet worden ontvangen, niet in behandeling genomen. Na de aangegeven datum is dit webformulier niet meer beschikbaar.