Vangnetuitkering 2016 versus IAU en MAU

In het schema hieronder staan de verschillen en overeenkomsten tussen de vangnetuitkering (VU 2016) en de IAU en MAU.

    IAU MAU VU 2016
1. Kring rechthebbenden Alle gemeenten, met tekort van meer dan 10%. Gemeenten met meer dan 25.000 inwoners, met meerjarig tekort van minimaal 2,5% per jaar. Alle gemeenten met hetzij een tekort van meer dan 5% hetzij een tekort dat meer bedraagt dan € 30 per inwoner.
2. Uiterlijke datum waarop de TC het verzoek moet hebben ontvangen 31 juli of 31 augustus achteraf. 31 maart van eerste MAU-jaar. 15 augustus achteraf.
3. Beoordeling mogelijke oorzaak tekort M.n. uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt. Aantoonbare verdeelstoornis. N.v.t.
4. Verbeterverplichting Nee Ja, tenzij tekort volledig verklaarbaar is vanwege verdeelstoornis. Nee, maar wel moet proces van tekortreductie zijn ingezet in het tekortjaar.
5. Invloed van relevante onrechtmatige of onzekere bestedingen op uitkeringsrecht Gehele weigering gevraagde uitkering. Toepassing laagste eigen bijdrage niet mogelijk. Gedeeltelijke weigering gevraagde uitkering.
6. Advies toetsingscommissie O.b.v. procedurele en inhoudelijke beoordeling, zonder termijn. O.b.v. procedurele en inhoudelijke beoordeling, zonder termijn. O.b.v. procedurele beoordeling, uiterlijk 31 oktober  van jaar van aanvraag.
7. Beslissing minister SZW Overeenkomstig advies TC, uiterlijk 31 december van jaar van aanvraag. Overeenkomstig advies TC, uiterlijk 31 december van jaar van aanvraag. Overeenkomstig advies TC, binnen 8 weken na ontvangst advies.
8. Uitbetaling 1e kwartaal in t+2. 1e kwartaal in t+2. 1e kwartaal in t+2.
9. Bekostiging Uit macrobudget WWB/Pw. Uit macrobudget WWB/Pw. Uit macrobudget Pw.