Wet- en regelgeving Vangnet 2016

Per 1 januari 2017 is wet- en regelgeving van kracht met betrekking tot het Vangnet 2016.

In onderstaand xlsx-document treft u een schematisch overzicht aan van de per 1 januari 2017 geldende wet- en regelgeving.

In het schematisch overzicht kunt u snel zien welke onderwerpen op welke plaats zijn geregeld.

Voor wat betreft de wet- en regelgeving wordt verwezen naar wetten.overheid.nl.