Vangnetuitkering

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Vangnetuitkering 2016

Wat houdt de vangnetuitkering voor 2016 in?

De vangnetuitkering biedt gemeenten financiële compensatie voor grote(re) tekorten op het budget als bedoeld in artikel 69 van de Participatiewet. Om aanspraak te kunnen maken op een vangnetuitkering dient de gemeente aan een beperkt aantal voorwaarden te voldoen. De onafhankelijke Toetsingscommissie vangnet Participatiewet beoordeelt of een verzoekende gemeente aan alle geldende procedurele en inhoudelijke voorwaarden voldoet, om vervolgens de minister van SZW te adviseren over de te nemen beslissing. De minister neemt in beginsel het advies van de commissie over.

Het stellen van vragen

Nadere vragen over de uitleg van wet- en regelgeving of het beleid ten aanzien van het vangnet kunnen worden voorgelegd aan het ministerie en wel via de postbus van de toetsingscommissie: toetsingscommissie@minszw.nl

Nadere vragen over de werkwijze en beoordeling(scriteria) van de commissie of een in behandeling genomen verzoek kunnen (bij voorkeur per e-mail) worden gesteld aan het secretariaat van de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet: