Bij het aanvragen van een vangnetuitkering, moet het college de gemeenteraad betrekken. Hoe verschilt dat voor een aanvraag over 2017 ten opzichte van 2015 en 2016?

Voor de VU 2017 is instemming vereist van de gemeenteraad, waarbij de gemeenteraad verklaart dat er in 2017 of uiterlijk in 2018 (tot het moment van indiening) maatregelen zijn getroffen om tot tekortreductie te komen. Bij de VU 2015 en VU 2016 was deze instemmingsvereiste er nog niet. Voor die jaren gold dat het voldoende was om de gemeenteraad te informeren.

De instemming van de gemeenteraad heeft uitsluitend betrekking op de juistheid van de verklaring. De instemming heeft geen betrekking op het inhoudelijk oordeel dat de gemeenteraad eventueel over de maatregelen van het college heeft uitgesproken.