Bij het aanvragen van een vangnetuitkering, moet het college maatregelen treffen om het tekort te reduceren. Hoe verschilt dat voor een aanvraag over 2017 ten opzichte van 2015 en 2016?

Ten aanzien van het nemen van maatregelen geldt dat voor de VU 2017 sprake dient te zijn van het feitelijk treffen van maatregelen. Hierbij geldt dat het college concrete maatregelen dient te nemen, waarbij het aankondigen van nog te nemen maatregelen niet voldoende is. Voor de VU 2015 en de VU 2016 was het niet vereist om feitelijk maatregelen te treffen.

Voor een VU 2015 en VU 2016 werd verlangd dat maatregelen in gang werden gezet in het kalenderjaar waarop het verzoek betrekking had. Voor de VU 2017 hebben gemeenten meer tijd om maatregelen te treffen, namelijk vanaf het kalenderjaar waarop het verzoek betrekking heeft tot het indienen van een verzoek om een vangnetuitkering over 2017 (15 augustus 2018). De reden hiervoor is de volgende. Het is belangrijker dat gemeenten maatregelen treffen, dan het precieze moment waarop dat is gebeurd.