Dient het college voor de aanvraag van een vangnetuitkering over 2017 opnieuw (net als in 2016) een analyse op te stellen van omvang en oorzaken van het tekort, alsmede maatregelen te benoemen om het tekort terug te dringen?

Ja, het college dient opnieuw een analyse te maken over omvang en oorzaken van het tekort, alsmede maatregelen te benoemen om het tekort terug te dringen.
 

Uiteraard is het wel mogelijk om onderdelen van de analyse voor 2016 te gebruiken in de analyse voor 2017. Zie ook de vraag: Wat wordt bedoeld met ‘een analyse van het tekort’ ?