In voorgaande jaren werd ook gevraagd naar "de omvang en de verwachte ontwikkelingen van dat tekort in de komende jaren". Is dat bij de VU 2017 ook nodig?

De vraag naar omvang en oorzaken van het tekort is inderdaad gewijzigd met de VU 2017.

Anders dan voorgaande jaren wordt nu niet meer gevraagd naar de omvang en de ontwikkeling van het tekort. De vraag beperkt zich dus tot de analyse van de oorzaken. De omvang van het tekort is inderdaad al bekend doordat de gegevens van de SiSa-verantwoording over 2017 beschikbaar worden gesteld aan de commissie.