In welke periode moet om instemming van de raad worden gevraagd en dient het college maatregelen te treffen, voor een verzoek om een vangnetuitkering over 2017?

De periode waarin a) de raad om instemming gevraagd moet worden en b) de maatregelen getroffen moeten worden is verruimd.
 

Voor een vangnetuitkering over 2016 was dat het tekortjaar (dus 2016). Voor een vangnetuitkering over 2017 is dat verruimd tot het moment waarop de aanvraag bij de toetsingscommissie binnen moet zijn (15 augustus 2018). Hou er rekening mee dat de aanvraag uiterlijk 15 augustus 2018 moet worden ingediend bij de toetsingscommissie.