Is het voor de vangnetuitkering over 2017, voor wat betreft het onderdeel maatregelen, voldoende als een gemeente aankondigt maatregelen te zullen nemen?

Nee, het aankondigen van maatregelen die nog genomen zullen worden is niet voldoende.

In de beoordeling zal de toetsingscommissie nagaan of er feitelijk maatregelen zijn getroffen gericht op tekortreductie. Zie ook de vraag: In welke  periode moet om instemming van de raad worden gevraagd en dient het college maatregelen te treffen, voor een verzoek om een vangnetuitkering over 2017?