Kan worden aangegeven hoe het document er moet uitzien waaruit de opvattingen blijken van de gemeenteraad over de door het college aangeboden informatie?

Als u een vangnetuitkering aanvraagt over 2017 kunt u geen stukken meesturen als bijlage. Alle informatie voor de beoordeling van het recht op een vangnetuitkering, waaronder eventueel de opvatting van de raad, moet in het modelaanvraagformulier worden gezet.