Moet de gemeente aantonen dat haar tekort komt door een bijzondere arbeidsmarktsituatie door middel van een arbeidsmarktanalyse, net als in de voormalige Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU)?

Nee.

Voor het recht op vanguitkering speelt de mogelijke oorzaak van het tekort geen rol. Op de inhoud van de oorzaak vindt geen inhoudelijke toetsing plaats door de toetsingscommissie. Wel is het een voorwaarde dat er oorzaken voor het tekort worden genoemd. Hierop wordt uitsluitend procedureel getoetst.