Wanneer komt de rekentool voor de vangnetuitkering over 2017 beschikbaar?

Ook voor het vangnet 2017 zal een rekentool beschikbaar worden gesteld.

Naar verwachting zal deze in het derde kwartaal op de website van de toetsingscommissie verschijnen.