Wanneer wordt de toegekende vangnetuitkering over 2017 precies uitbetaald?

Een toegekende vangnetuitkering over 2017 wordt door SZW uitbetaald in het eerste kwartaal van 2019.

De bekostiging van de vangnetuitkeringen geschiedt uit het macrobudget Participatiewet.