Wat verdient extra aandacht bij de aanvraag van de VU 2017?

De volledigheid van de antwoorden is een voorwaarde voor een vangnetuitkering.

De onderstaande onderwerpen vragen extra aandacht:

  • Het is van belang dat het college daadwerkelijk getroffen maatregelen benoemt. In het verleden was het voldoende om aan te geven welke proces van tekortreductie in gang was gezet.
  • Indien in 2015 en of 2016 een vangnetuitkering is verleend, is het nemen van externe maatregelen een opletpunt. Zie de toelichting op het formulier of de betreffende veelgestelde vragen hierover.
  • Indien in 2015 en of 2016 een vangnetuitkering is verleend, moet het college verklaren dat het maatregelen heeft getroffen om te komen tot een verdere tekortreductie. Het tekort verder reduceren betekent dat het college inzichtelijk maakt dat het maatregelen treft waarmee het college beoogt/verwacht dat deze bijdragen aan het verder reduceren van het tekort ten opzichte van voorgaande jaren.