IAU over 2014: geactualiseerde informatie en indieningsprocedure

De teksten over de IAU op deze website zijn geactualiseerd. Hierin leest u onder meer wanneer uw gemeente mogelijk in aanmerking kan komen voor de IAU en hoe verzoeken worden beoordeeld. Overigens is de regelgeving rond de IAU over 2014 ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd.

IAU-formulieren en wijze van indiening van een verzoek

U dient een verzoek in door het aanvraagformulier en, indien nodig, het analyseformulier  van deze website te downloaden, in te vullen en, vergezeld van de benodigde bijlagen te mailen aan: toetsingscommissie@minszw.nl

Verzoeken dienen uiterlijk vrijdag 31 juli 2015 (maandag 31 augustus 2015 indien SiSa tussen medeoverheden van toepassing is) door de secretaris van de Toetsingscommissie te zijn ontvangen. Verzoeken die na deze datum worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen. In de regelgeving is sprake van een fatale termijn.

Voor de vraag of en zo ja, in hoeverre het analyseformulier moet worden ingevuld, is relevant of de gemeente aan een van de drie statistische arbeidsmarktcriteria voldoet. De uitkomsten van twee van de drie statistische criteria komen naar verwachting eind mei 2015 beschikbaar en de uitkomsten van het laatste criterium zijn naar verwachting begin juli 2015 beschikbaar. Deze uitkomsten worden op de website van de toetsingscommissie gepubliceerd.