Contact

Nadere vragen over de uitleg van wet- en regelgeving of het beleid ten aanzien van het vangnet kunnen worden voorgelegd aan het ministerie en wel via de postbus van de toetsingscommissie: toetsingscommissie@minszw.nl

Nadere vragen over de werkwijze en beoordeling(scriteria) van de commissie of een in behandeling genomen verzoek kunnen (bij voorkeur per e-mail) worden gesteld aan het secretariaat van de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet: