Over Toetsingscommissievp.nl

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet hebben ervoor gekozen om de gezamenlijke informatievoorziening over het vangnet te bundelen op één duidelijk herkenbare plaats, namelijk deze website van de toetsingscommissie.

Dit betekent dat u op deze website informatie aantreft van het ministerie van SZW over wet- en regelgeving, beleid en jurisprudentie, en informatie van de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet over haar werkwijze en beoordeling(scriteria) alsmede de aanvraagprocedure en -formulieren.