Home

Gemeenten die tekorten hebben op hun budget op grond van de Participatiewet dienen deze tekorten in beginsel op te vangen uit eigen middelen. Sedert 2004 bestaat de mogelijkheid dat tekortgemeenten onder voorwaarden in aanmerking kunnen komen voor een aanvullend budget.

Regelingen

Hiertoe is eerst de incidentele aanvullende uitkering ingevoerd, later aangevuld met de meerjarige aanvullende uitkering. Met ingang van 1 januari 2015 is het stelsel van aanvullende uitkeringen op het genoemd budget ingrijpend gewijzigd. Een tijdelijk en eenvoudig vangnet is in de plaats gekomen van de incidentele en meerjarige aanvullende uitkering.

Gezamenlijke informatie

Het ministerie van SZW en de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet hebben ervoor gekozen om de gezamenlijke informatievoorziening over het vangnet te bundelen op één duidelijk herkenbare plaats, namelijk deze website van de toetsingscommissie. Dit betekent dat u op deze website informatie aantreft van het ministerie van SZW over wet- en regelgeving, beleid en jurisprudentie, en informatie van de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet over haar werkwijze en beoordeling(scriteria) alsmede aanvraagformulieren.