Home

Gemeenten ontvangen op grond van de Participatiewet budget voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies. Gemeenten die een tekort hebben kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een vangnetuitkering.

De informatie op deze website is afkomstig van de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.