Home

Gemeenten die tekorten hebben op hun budget op grond van de Participatiewet dienen deze tekorten in beginsel op te vangen uit eigen middelen. Sedert 2004 bestaat de mogelijkheid dat tekortgemeenten onder voorwaarden in aanmerking kunnen komen voor een aanvullend budget.

Regelingen

Het aanvullend budget werd aanvankelijk verstrekt als een incidentele of meerjarige aanvullende uitkering, doch sedert 1 januari 2015 in de vorm van een integrale vangnetuitkering. Voor 2015 en 2016 was sprake van een voorlopig vangnet en vanaf 2017 geldt het definitieve vangnet. Het definitieve vangnet kan worden getypeerd als een integraal maar eenvoudig vangnet, bedoeld om gemeenten te compenseren bij grote tekorten op de gebundelde uitkering in meerjarig perspectief en gebaseerd op intergemeentelijke solidariteit.

Gezamenlijke informatie

Het ministerie van SZW en de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet hebben ervoor gekozen om de gezamenlijke informatievoorziening over het vangnet te bundelen op één duidelijk herkenbare plaats, namelijk deze website van de toetsingscommissie. Dit betekent dat u op deze website informatie aantreft van het ministerie van SZW over wet- en regelgeving, beleid en jurisprudentie, en informatie van de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet over haar werkwijze en beoordeling(scriteria) alsmede aanvraagformulieren.