Hier kunt u de aanvraag voor uw gemeente doen

Nadat het college het modelaanvraagformulier heeft ingevuld en heeft ondertekend, dient het college het aanvraagformulier op te sturen aan de toetsingscommissie door middel van onderstaand webformulier.

Lees de informatie over voorwaarden van de vangnetuitkering 2023 en de aanvraagprocedure vóórdat u het verzoek indient. Een verzoek is alleen rechtsgeldig als het ingevulde modelaanvraagformulier via het webformulier op deze website wordt ingediend (zie ook de aanvraagprocedure).

Heeft u problemen met uploaden?

Gebruik bij het invullen van het webformulier de meest recente versie van uw browser en upload altijd een pdf bestand. Wanneer er na het uploaden geen bestand (of bestandsnaam) te zien is, maar een pad-naam, raden we u aan om het opnieuw met een andere browser te proberen. Als dat niet mogelijk is, kunt u een e-mail sturen met de bestanden naar de postbus van de TC: toetsingscommissie@minszw.nl.

U ontvangt geen automatische ontvangstbevestiging

Nadat u het ingevulde webformulier heeft verstuurd, ontvangt u geen automatische ontvangstbevestiging waarin de inhoud en de bijlage staan. Dat is helaas niet meer toegestaan. U wordt geadviseerd een printscreen te maken van het ingevulde formulier voor uw eigen administratie. Binnen enkele werkdagen ontvangt u een bevestiging vanuit de Postbus Toetsingscommissie of de aanvraag correct is ontvangen alsmede een korte toelichting op de beslisprocedure.

De gemeente waarop het verzoek betrekking heeft. Na herindeling kan dat een andere gemeente zijn dan de aanvragende gemeente.
De naam van de invuller van dit formulier.
Het e-mailadres van de invuller van dit formulier.
Het telefoonnummer van de invuller van dit formulier.
De naam van de vervanger.
Het e-mailadres van de vervanger.
Het telefoonnummer van de vervanger.
Een scan in pdf-formaat van het ingevulde modelaanvraagformulier en ondertekend door het College van Burgemeester en Wethouders (met maximale grootte 10 MB, anders kunt u het formulier helaas niet versturen). Gebruik bij het invullen van het webformulier de meest recente versie van uw browser en upload altijd een pdf-bestand. Wanneer er na het uploaden geen bestand (of bestandsnaam) te zien is, maar een pad-naam, raden we u aan om het opnieuw met een andere browser te proberen. Als dat niet mogelijk is, kunt u een e-mail sturen met de bestanden naar de postbus van de TC: toetsingscommissie@minszw.nl.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

De Toetsingscommissie vangnet Participatiewet verwerkt uw persoonsgegevens voor het verwerken van de aanvraag voor een vangnetuitkering. De commissie deelt de gegevens niet met anderen; de gegevens zijn alleen zichtbaar voor de medewerkers van het secretariaat van de Toetsingscommissie. De commissie bewaart de gegevens maximaal twee jaar na het uitbrengen van het advies. Na het verstrijken van deze termijn vernietigt de commissie deze gegevens.

Akkoordverklaring(verplicht)