Veelgestelde vragen

Hier vindt u antwoord op de veelgestelde vragen over de Vangnetuitkering 2022 met betrekking tot de volgende onderwerpen:

1. Eigen risico, rechtmatigheid en financiële vereisten

2. Rekentool VU 2023

3. Modelaanvraagformulier vangnetuitkering over 2023

4. Indiening verzoek door college van Burgemeester en Wethouders (B&W)

5. Analyse van de oorzaken van tekort

6. Maatregelen om tot tekortreductie te komen

7. Interne en externe maatregelen

8. Rol gemeenteraad

9. Instemming gemeenteraad

10. Uitbetaling van de vangnetuitkering

11. Procedure 2022 in relatie tot 2023 e.v.

12. Gemeentelijke fusie, herindeling en aanvraag VU 2023

13. Beschikbaarheid tools

14. Aanpak vangnetuitkering in de planning- en controlcyclus

15. Corona