Informatie over eerdere aanvragen

Welke maatregelen treffen andere gemeenten om tekort te reduceren?

Gemeenten hebben, tijdens verschillende bijeenkomsten, aangegeven interesse te hebben in vangnetaanvragen van andere gemeenten. Gemeenten willen van elkaar leren om tekorten te reduceren op het budget dat zij hebben voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies. Vangnetaanvragen kunnen daarbij behulpzaam zijn. De vangnetaanvragen waren reeds openbaar op gemeentelijke websites, omdat de vangnetaanvraag op de agenda staat van de gemeenteraad. Het is een groeiend bestand aan vangnetaanvragen.

Per gemeente is de aanvraag over 2019 gepubliceerd en steeds de meest recente vangnetaanvraag over de jaren 2016, 2017 en 2018. Deze aanvragen staan in de sectie Eerdere aanvragen gemeenten. De toetsingscommissie heeft bij een aantal aanvragen een verzoek gedaan om aanvullende informatie. Deze correspondentie is eveneens opgenomen (na verwijdering van persoonsgegevens).

Ook is een ‘tool’ gepubliceerd. Daarin kunt u vinden hoe u de gewenste informatie makkelijker kunt vinden. Om snel na te gaan welke maatregelen door welke gemeenten zijn getroffen kan het beste de tool worden gebruikt. Daarbij kan worden geselecteerd op gemeentegrootte, arbeidsmarktregio en gewenste gemeente. In de handleiding van de tool, krijgt u uitleg over het gebruik van de tool. De tool is geactualiseerd, waarbij ook de maatregelen uit de VU 2019 aan de tool zijn toegevoegd. Daarmee zijn er vier jaren met de tool te benaderen, waardoor snel een inzicht in maatregelen over die jaren kan worden verkregen. Omdat nu kan worden beschikt over een groot aantal jaren is ervoor gekozen de tool niet voor komende jaren bij te werken, omdat het de verwachting is dat voor 90% het overzicht van maatregelen niet meer wijzigt en dus redelijk actueel blijft.
We stellen het op prijs om ervaringen met het gebruik van en opmerkingen over de tool te mogen ontvangen.

U kunt uw reactie richten aan toetsingscommissie@minszw.nl.