Informatie over eerdere aanvragen

Welke maatregelen treffen andere gemeenten om tekort te reduceren?

Gemeenten hebben, tijdens verschillende bijeenkomsten, aangegeven interesse te hebben in vangnetaanvragen van andere gemeenten. Gemeenten willen van elkaar leren om tekorten te reduceren op het budget dat zij hebben voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies. Vangnetaanvragen kunnen daarbij behulpzaam zijn. De vangnetaanvragen waren reeds openbaar op gemeentelijke websites, omdat de vangnetaanvraag op de agenda staat van de gemeenteraad. Op verzoek van gemeenten zijn de meest recente vangnetaanvragen van gemeenten over 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 en 2016 beschikbaar gesteld via deze website.

In november 2023 zijn de aanvragen over VU 2022 toegevoegd aan de bestanden. Dit betekent dat de meest recente vangnetaanvraag van de afgelopen VU-jaren op de website staat. Er ontstaat een groeiend bestand aan vangnetaanvragen.

De aanvragen staan in de sectie Eerdere aanvragen gemeenten. De toetsingscommissie heeft bij een aantal aanvragen een verzoek gedaan om aanvullende informatie. Deze correspondentie is eveneens opgenomen (na verwijdering van persoonsgegevens).

Ook is een ‘tool’ gepubliceerd. Daarin kunt u vinden hoe u de gewenste informatie makkelijker kunt vinden. Om snel na te gaan welke maatregelen door welke gemeenten zijn getroffen kan het beste de tool worden gebruikt. Daarbij kan worden geselecteerd op gemeentegrootte, arbeidsmarktregio en gewenste gemeente. In de handleiding van de tool, krijgt u uitleg over het gebruik van de tool. De tool is geactualiseerd, waarbij ook de maatregelen tot en met de VU 2020 aan de tool zijn toegevoegd.

De maatregelen zijn ook in een PDF bij elkaar gezet voor een snel overzicht over alle maatregelen die bij de VU 2016 tot en met VU 2020 zijn getroffen. In dit overzicht zijn de maatregelen ingedeeld in een vijftal hoofgroepen (blauw).

 • Instroom;
 • Zittend bestand;
 • Uitstroom;
  o Vraagzijde
  o Aanbodzijde;
  o Doelgroepen;
 • Handhaving;
 • Bedrijfsvoering.

Daarnaast zijn de maatregelen geclusterd (groen) en zijn de clusters ingedeeld naar de hoofdgroepen. U treft het bestand met alle maatregelen hier aan.

We stellen het op prijs om ervaringen met het gebruik van en opmerkingen over de tool te mogen ontvangen. Dat gaat zowel over de hanteerbaarheid en bruikbaarheid van de tool als de toepasbaarheid van de inhoud van de maatregelen.

U kunt uw reactie richten aan toetsingscommissie@minszw.nl.