Organisatie en contact

Op de pagina Organisatie wordt ingegaan op de volgende onderdelen:

- governance;
- werkwijze;
- samenstelling en
- jaarverslag van de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet (hierna te noemen: commissie).

Op de pagina Contact vindt u de contactgegevens van de Toetsingscommissie.