Organisatie en contact

Op de pagina Organisatie wordt ingegaan op de volgende onderdelen:

- governance;
- werkwijze;
- samenstelling;
- schets van de ontwikkelingen van de vangnetuitkering en
- jaarverslag van de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet

Op de pagina Contact vindt u de contactgegevens van de Toetsingscommissie.