Toetsingscommissie publiceert Jaarverslag 2023

De Toetsingscommissie vangnet Participatiewet heeft vandaag haar jaarverslag over 2023 uitgebracht. Hierin blikt de commissie terug op de beoordeling van de vangnetuitkeringen over 2022. Ook benoemt ze de aandachtspunten en belangrijkste ontwikkelingen van het vangnet voor de komende jaren.

In 2023 hebben 26 gemeenten een aanvraag ingediend voor een vangnetuitkering over 2022. Voor 25 gemeenten gaf de Toetsingscommissie een positief advies. Het totale bedrag aan vangnetuitkeringen over 2022 bedraagt 8,5 miljoen euro.

In het jaarverslag staan ook de thema’s die in 2023 extra aandacht hadden van de Toetsingscommissie. Dit zijn onder andere de problematiek van de meerjarige tekorten, de rol van de gemeenteraad  en de huisvesting van statushouders.

De commissie heeft het jaarverslag aangeboden aan de Minister voor Armoedebeleid, Participatiebeleid en Pensioenen, de voorzitter van de VNG-commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie en de voorzitter van Divosa. Ze gaat later dit jaar met hen over het jaarverslag in gesprek.

Hieronder kunt u het Jaarverslag over 2023 downloaden en lezen.