Vangnetuitkering 2024

Op deze pagina vindt u informatie over het aanvragen van een vangnetuitkering over 2024. De uiterste datum om over dit jaar een aanvraag te doen is 15 augustus 2025.

Om in aanmerking te komen voor een vangnetuitkering dient de gemeente aan een beperkt aantal voorwaarden te voldoen. De onafhankelijke Toetsingscommissie vangnet Participatiewet beoordeelt of een verzoekende gemeente aan alle geldende financiële en procedurele voorwaarden voldoet. Vervolgens adviseert de toetsingscommissie de minister over de te nemen beslissing. De minister neemt in beginsel het advies van de commissie over.

Als onderdeel van de procedure vullen gemeenten het modelaanvraagformulier in. Het ingevulde en ondertekende formulier kan worden ingediend via het webformulier.