Veelgestelde vragen

Hier vindt u antwoord op de veelgestelde vragen over de Vangnetuitkering 2024 met betrekking tot de volgende onderwerpen:

1. Eigen risico, rechtmatigheid en financiële vereisten

2. Rekentool VU 2024

3. Modelaanvraagformulier vangnetuitkering over 2024

4. Indiening verzoek door college van Burgemeester en Wethouders (B&W)

5. Analyse van de oorzaken van tekort

6. Maatregelen om tot tekortreductie te komen

7. Interne en externe maatregelen

8. Rol gemeenteraad

9. Instemming gemeenteraad

10. Uitbetaling van de vangnetuitkering

11. Procedure 2023 in relatie tot 2024 e.v.

12. Gemeentelijke fusie, herindeling en aanvraag VU 2024

13. Beschikbaarheid tools