Tool toegang, berekening en keuze formulier vangnetuitkering Participatiewet

Zoals ook voor voorgaande jaren wordt er een tool gemaakt voor de vangnetuitkering 2024.

De tool toegang, berekening en keuze formulier vangnetuitkering Participatiewet 2024 heeft een drietal functies:

  1. Toegang. Met de tool kan voor elke gemeente worden ingeschat of zij voldoet aan de financiële voorwaarden van de vangnetuitkering.
  2. Berekening. Na afloop van de indieningstermijn (15 augustus) worden de SiSa-gegevens verwerkt in de tool. Met die versie van de tool (versie C) kan een berekening van de hoogte van de vangnetuitkering 2024 per gemeente kan worden gemaakt.
  3. Keuzeformulier. In dit deel geeft de tool aan welk modelaanvraagformulier ("basisverzoek" of "uitgebreid verzoek") moet worden ingediend.

Ook al is met de allergrootste zorg aan de tool gewerkt, de tool blijft een hulpmiddel voor gemeenten. Aan de tool kunnen geen rechten worden ontleend. De tool wordt steeds geactualiseerd met de meest recente gegevens. Dat wordt in de toelichting van de tool aangegeven.

Let op: U dient de tool niet samen met het aanvraagformulier in te dienen. De tool is slechts een hulpmiddel waarmee u inzicht kunt krijgen in de hoogte van de vangnetuitkering.

Versie A van de tool 2024 wordt naar verwachting rond 15 april 2024 gepubliceerd.