Wet- en regelgeving Vangnetuitkering 2024

De voorwaarden voor een vangnetuitkering zijn niet ieder jaar hetzelfde. Ervaringen met de toepassing van het vangnet worden gebruikt om het vangnet stap voor stap te verbeteren. Daarbij blijft het doel een eerlijk en rechtvaardig vangnet.

In onderstaand document treft u een schematisch overzicht aan van de per 1 januari 2024 geldende wet- en regelgeving.

In het overzicht kunt u snel zien welke onderwerpen op welke plaats zijn geregeld. Voor wat betreft de wet- en regelgeving wordt verwezen naar wetten.overheid.nl.