Beslissing en openbaarheid 2024

Beslissing door minister voor APP

De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen neemt een beslissing om wel of niet een vangnetuitkering toe te kennen. In de regel neemt de minister het advies van de commissie over. Er zijn twee voorwaarden waar de minister op toetst, die ervoor kunnen zorgen dat de minister een vangnetuitkering kan verminderen, intrekken of weigeren.

De minister beoordeelt of een college van B&W handelt in strijd met een wettelijk voorschrift dat betrekking heeft op de vangnetuitkering of met een voorwaarde die aan het besluit tot verlening van de vangnetuitkering is verbonden.

Verder beoordeelt de minister of een college een aanwijzing (als bedoeld in artikel 76 eerste lid van de Participatiewet) heeft ontvangen over 2024 of 2025.

De minister voor APP stuurt gemeenten een beschikking binnen acht weken nadat het advies van de toetsingscommissie door de minister is ontvangen.

Openbaarheid

De Minister besluit over toekenning dan wel afwijzing van de verzoeken. Nadat dit is gebeurd, publiceert de commissie op haar website hoe de minister heeft besloten op de aanvragen.

Daarnaast worden de aanvragen van het afgelopen jaar op de website van de commissie gepubliceerd. Dit geldt ook voor de antwoorden op de vraag tot aanvullende informatie op de ingediende aanvragen.